Φωτογραφίες

Και επειδή μια εικόνα αντιστοιχεί σε χίλιες λέξεις, βρείτε σε αυτή την ενότητα φωτογραφίες-δείγματα της δουλειάς μας, πάνω σε διάφορες τεχνολογίες. (Κάντε click στην αντίστοιχη εικόνα και περιηγηθείτε με τα βελάκια)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογία SDH (SRT1F, SRT1C, SRT1S, SRT1, SRA4, CTR190)
Τεχνολογία PDH (RTN980, RTN950, RTN910, FLEXIPACKET, SRAL-XD, SRAL, CTR210)
Τεχνολογία 2G/3G/LTE (RBS, BTS)
Τεχνολογία Πολυπλεξίας (HiT7080, HiT7070, HiT7060, SMA1, SMA4, OMS1664, OMS1200)
Τεχνολογία DWDM (OptiX OSN880, OSN6800)
Κέντρα και καλωδιώσεις (Καμπίνες, Δομημένη Καλωδίωση, Ψευδοπατώμα)
Μεταλλικές Κατασκευές (Σωληνωτοί Ιστοί, Μεταλλικές Σχάρες, Υποδέκτες όλων των τύπων)