Τι προσφέρουμε

Η άριστη οργάνωση της εταιρείας, η μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού καθώς και το ότι η ERGAFON είναι πλήρως εξοπλισμένη με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως:

 

 • Την συμβουλή, την έρευνα, τον σχεδιασμό και τις τεχνικές για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων για φωνή, δεδομένα και βίντεο.
 • Τον υπολογισμό, την έρευνα και εγκατάσταση Ρ/Η τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών (ITU, ETSI, CEPT).
 • Την ολοκληρωμένη εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (turn key solutions), αρχίζοντας από την εύρεση γης / ταράτσας και μετατροπή σε πλήρη λειτουργικό σταθμό βάσης, εκτελώντας όλες τις ενδιάμεσες φάσεις, όπως η αδειοδότηση και ο σχεδιασμός της κατασκευής, την τοποθέτηση του πυλώνα καθώς και την εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Δομικές εργασίες και υποδομές στις εγκαταστάσεις τοποθέτησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 • Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (σωληνοειδής ιστοί, παραβολικές κεραίες, παθητικά κάτοπτρα, πάνελ, γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, σχάρες για κυματοδηγούς, ομοαξονικά καλώδια κλπ).
 • Έλεγχος και επισκευή μεταλλικών ιστών, παθητικών κατόπτρων όλων των τύπων, μετρήσεις γειώσεων και έλεγχο/συντήρηση αντικεραυνικής προστασίας για τους σταθμούς βάσης καθώς και την επιθεώρηση και συντήρηση συστημάτων φωτοσήμανσης.
 • Επεκτάσεις, βελτιώσεις και αλλαγές σε δίκτυα Ρ/Η τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία.
 • Πλήρης εγκατάσταση εξοπλισμού DSLAM η οποία περιλαμβάνει δομημένη καλωδίωση κατανεμητή πελατών καθώς και την ενεργοποίησή του.
 • Δομημένη καλωδίωση (οπτικά/ηλεκτρικά) σε σταθμούς, κτίρια και NOC (Κέντρα Διαχείρισης Δικτύου).
 • Προληπτική και διορθωτική συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
 • Αποσυναρμολόγηση, συσκευασία και μεταφορά όλων των ειδών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υλικών.