Ποιοί είμαστε

Το προσωπικό το οποίο στελεχώνει την ERGAFON είναι πλήρως εκπαιδευμένο και ειδικευμένο στον τομέα του με συνεχή σεμινάρια τόσο για τις νέες τεχνολογίες και την ποιότητα, όσο και για την ασφάλεια. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς, φυσικούς, πολιτικούς μηχανικούς, οικονομολόγους, λογιστές και δικηγόρους οι οποίοι ανανεώνονται γνωστικά διαρκώς με σεμινάρια είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ακολουθεί ο 'ανθρώπινος πυρήνας' της ERGAFON.