Διάρθρωση και οργάνωση

Με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, η ERGAFON έχει οργανώσει την εσωτερική δομή της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.